سنگ کاری ساختمان

سنگ کاری ساختمان

سرفصل

اجرای کلیه کارهای سنگ کاری ساختمان شامل نمای ساختمان. کف. پله.کارهای اجرا شده در مشهد مجتمع تجاری الماس شرق . سنگ کاری داخلی سرزمین موج های آبی . هتل ونک . هتل نیایش . ساختمان  سازمان تبلیغات اسلامی مشهدو... با 15سال سابقه کاری.عکس چند نمونه ازکارهای اجراشده توسط اینجانب نشان داده شده است


09153052869جلیلی

hoseyn_j75@yahoo.com

siliuma@yahoo.com

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1390ساعت 13:52  توسط جلیلی  | 

آبنمای صحن حرم مطهر امام رضا

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1390ساعت 13:47  توسط جلیلی  | 

سنگ نمای کلاسیک اجراشدهدر سال1389

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1390ساعت 13:43  توسط جلیلی  | 

سنگ نمای ابزاری اجراشده در سال1389

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1390ساعت 13:32  توسط جلیلی  | 

سنگ نمای ترکیبی اجراشده در سال1390

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1390ساعت 13:31  توسط جلیلی  | 

سنگ نمای ساختمان اجراشده در سال1390

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1390ساعت 13:15  توسط جلیلی  | 

سنگ نمای ساختمان اجراشده در سال1390

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1390ساعت 13:11  توسط جلیلی  | 

سنگ

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1390ساعت 13:2  توسط جلیلی  | 

آبنمای صحن حرم مطهر امام رضا

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آذر 1390ساعت 9:51  توسط جلیلی  | 

یک نمای سنگ ترکیبی1390

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آذر 1390ساعت 9:48  توسط جلیلی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آذر 1390ساعت 9:44  توسط جلیلی  | 

tp6cij8fz2zhpzsr8t7o.jpg" />tp6cij8fz2zhpzsr8t7o.jpg" />

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آذر 1390ساعت 0:46  توسط جلیلی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آذر 1390ساعت 0:43  توسط جلیلی  | 

اجرای کلیه کارهای سنگ کاری ساختمان شامل نمای ساختمان. کف. پله.کارهای اجرا شده در مشهد مجتمع تجاری الماس شرق . سنگ کاری داخلی سرزمین موج های آبی . هتل ونک . هتل نیایش . ساختمان  سازمان تبلیغات اسلامی مشهدو... با 15سال سابقه کاری


09153052869جلیلی

hoseyn_j75@yahoo.com

siliuma@yaho.com

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم آذر 1390ساعت 20:55  توسط جلیلی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم آذر 1390ساعت 20:53  توسط جلیلی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم آذر 1390ساعت 20:50  توسط جلیلی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم آذر 1390ساعت 20:48  توسط جلیلی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم آذر 1390ساعت 20:46  توسط جلیلی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم آذر 1390ساعت 20:44  توسط جلیلی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم آذر 1390ساعت 20:38  توسط جلیلی  | 

مطالب قدیمی‌تر